Moreware AB | Smarta tips för smarta produkter

Se till att utnyttja möjligheterna i CrashPlan

Code42 - Beyond Backup, the Hidden Benefits sid 2

Välkommen till en webinarserie om fördelen med klientbackup.

Vi delar med oss av våra erfarenheter av klientbackup med Code42 CrashPlan och visar hur ni kan använda CrashPlan inom ett antal säkerhetsrelaterade scenarios;
Återställning, Migrering, Skadeuppskattning, Dokumentspårning och Molnlagring.

OBS! Efter varje webinardel finns det tillfälle att ställa frågor

10 maj 2017, 13:00-13:30 – Adminstrera din CrashPlanbackup – Klicka för att anmäla dig
I första delen av denna webinarserie går vi igenom filosofin bakom CrashPlan och central administration av backup. Hur man administrerar backup via centrala policies som styr vad, hur, när, vart och hur länge vi tar backup på data, samt hur mycket vi kan överlåta till användarna.

17 maj 2017, 13:00-13:30 – Återställning med CrashPlan – Klicka för att anmäla dig
I den andra delen av vår webinarserie går vi igenom återställning av data. Det kan vara efter en Ransomeware-attack, ett dator haveri eller då användare gjort ett misstag eller få tillbaka en raderad fil. Vi kommer visa hur detta går tilll samt förklara filosofin bakom CrashPlans modell för återskapning, och hur ni som organisation kan spara pengar på att använda CrashPlan.

24 maj 2017, 13:00 – 13:30 – Migrering med hjälp av CrashPlan – Klicka för att anmäla dig
I den tredje delen av vår webinarserie visar vi på hur man använder Code42 CrashPlan för migrering från en gammal dator till en ny dator, mellan datorer med olika versioner av operativsystem och mellan datorer med olika operativsystem – allt underlättas med CrashPlan. Vi visar hur ni gör och vad ni kan tjäna på det.

31 maj 2017, 13:00 – 13:30 – CrashPlan Legal Hold – Klicka för att anmäla dig
I den fjärde delen av vår webinarserie går vi igenom vad Legal Hold innebär i Code42 CrashPlan. Legal Hold är ett amerikanskt begrepp som används främst när en anställd på ett företag måste kunna bevisa vad hen haft på sin dator vid ett visst tillfälle. I Skandinavien kan vi också ha stor nytta av legal hold – vi visar hur.

7 juni 2017, 13:00 – 13:30 – CrashPlan Security Tools – Klicka för att anmäla dig
I den femte delen av vår webinarserie fokuserar vi på en ny aspekt av CrashPlan – dokumentspårning. Security Tools, som vi kallar det, ingår i den mest avancerade versionen av Code42 CrashPlan och hjälper er som företag att se till att information och dokument som tillhör organisationen och fortsätter att vara i organisationens kontroll även efter att nyckelpersonal lämnar organisationen. Vi visar konkret hur man praktiskt kan tillämpa Security Tools.

schlaftabletten rezeptpflichtig zopiclon online kaufen

14 juni 2017, 13:00 – 13:30 – Varför välja CrashPlan Molnbackup – Klicka för att anmäla dig
I den sista delen av vår webinarserie visar vi på fördelarna med att använda Code42 Cloud för er backuplagring. Vi går igenom säkerhetsmodellen med Code42 Cloud, och vi visar hur enkelt det är att kombinera molnbackup och lokal backup. Till sist tar vi fram några räkne-exempel som ytterligare klargör värdet av att använda Code42 Cloud för backup.

Välkommen!


Dela denna artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
2017-05-02