Moreware AB | Smarta tips för smarta produkter

Nyheter i Code42 Platform 5 – CrashPlan

Utvald bild

CrashPlan kallas numera Code42 Platform, men versionsnumrering ansluter till CrashPlan – så vi har nu Code42 Platform Version 5. Detta är absolut en av de största uppdateringarna av CrashPlan med ett nytt modernt användargränssnitt, utökad funktionalitet samt fixar och förbättringar.

Alla kunder som har ett aktivt underhållsavtal eller aktiva årslicenser kan uppgradera utan extrakostnad. Läs här om hur ni uppgraderar er miljö. Önskar ni konsulthjälp för att uppgradera er CrashPlanmiljö ber vi kontakta vår support.

Se gärna Code42’s presentation av Code42 Platform 5. Nedan följer även en lista över de nyheter som ingår i respektive version:

CODE42 PLATFORM 5 – 2015-10-28

Uppdaterat modernt användargränssnitt i CrashPlan-klienten för Windows och Mac
Det nya gränssnittet har utformats för att göra det enklare för användaren att återskapa filer eller göra en komplett katastrofåterställning.

Ingen Java i Mac- och Windows-klienterna
Både Mac och Windows klienterna är numera ”native” dvs de är inte beroende av Java, vilket är är en stor fördel både i form av behov av internminne och säkerhet.

En ny funktion för att hantera data vid rättstvist
Börsnoterade organisationer, eller organisationer med företrädesvis amerikanska ägare ställs ofta inför kravet att kunna visa på att man haft eller inte haft tillgäng till viss data via så kallade Legal Holds. Denna funktion finns numera inbyggd.

anxietymeds24uk.com

Stöd för USMT – Microsoft User State Migration Tool
Backup av Windows användarprofiler samt integration med Microsoft User State Migration Tool (USMT), vilket gör att katastrof återställning eller migrering till en ny Windowsdator går att genomföra sömlöst.

 

CODE42 PLATFORM 5.1 – 2016-01-26

Ny ”Wizard” för att ersätta dator
Denna nya funktion gör det oerhört smidigt att flytta över data och inställningar då man behöver byta dator pga förlust av dator eller ett uppgradering av hårdvaran av annan anledning.

Nytt aktivitetsfält (Windows) och menytillägg (OS X)
De nya tilläggen gör det enklare att komma åt inställningarna i CrashPlan samt få en överblick över sin backupstatus.

Bandbreddshantering via tidsinställningar
Ställ in hur CrashPlans Server får utnyttja nätverkets bandbredd utifrån veckodag och tid på dygnet, för att CrashPlan inte skall påverka nätverkstrafiken under tidpunkter då annan trafik skall prioriteras.

Uppdaterat modernt användargränssnitt i CrashPlan-klienten för Linux
Det nya gränssnittet har utformats för att göra det enklare för användaren att återskapa filer eller göra en komplett katastrofåterställning.

Nya verktyg för att övervaka och hantera enheter:

  • CrashPlan Rapporter – Webbapp
    Den nya integrerade webbappen gör det enkelt och smidigt att ta fram diverse rapporter om organisationer, användare och enheter. Rapporterna kan sedan exporteras som cdv-fil för vidare bearbetning.
  • Indexering av filer
    Nya indexeringsfunktioner gör att administratören kan söka efter och återställa filer utifrån filernas metadata, namn och innehåll.
  • Stöd för Code42 Security Tools
    Denna funktion är utvecklad för företag med mycket höga krav på att kunna följa hur data lämnar eller stannar inom organisationen. Security Tools är en option och kräver att kunden använder egen lokal CrashPlan lagring. Code42 Security Tools är ett tillägg till CrashPlan.

Här finner du kompletta Release Notes för CrashPan och Code42 Platform


Dela denna artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail