Moreware AB | Smarta tips för smarta produkter

Legal Hold + eDiscovery

teaser-crashplan-usp4

Sammanställ och bevara användarnas elektroniskt lagrade information

Legal Hold + eDiscovery
Det enkla sättet att samla upp och behålla elektroniskt lagrad information som finns utspridd på laptop och skrivbordsdatorer.

Er lösning för att lätta bördan av Legal Hold
Code42s inbyggda funktion för Legal Hold förenklar förberedelserna för rättegångar och låter juristerna ta över och minimera bördan för IT.

Eliminera behovet av manuell insamling
Tack vare att insamling av data sker i realtid finns det inget behov av manuell insamling av data, eller att införa ytterligare en applikation.

Minska lagringskostnader
Behåll ESI – elektroniskt lagrad information –  utan att behöva ytterligare lagring, så att ni kan minska behovet av hårdvara.

Höj moralen bland anställda
Inför bevarandepolicy utan att störa användarna.

Ett försvarligt lagligt arbetsflöde
Code42 erbjuder ett repeterbart juridiskt arbetsflöde som är lätt repeterbart, lätt att hantera och underlättar alla delar av juridisk tillsyn.

Proaktivt dataskydd
Genom att ställa in lagringspolicy på detaljnivå eliminerar ni risken att data skall raderas — avsiktligt eller oavsiktligt.

Rapporteringskedja
Code42 skapar en tidslinje som visar på viktiga juridiska händelser, som vem skapade och hade tillgång till dokument samt när.

Obegränsad molnlagring
Juridiska krav på att lagra data påverkar inte tillgänglig lagring vilket gör att ni kan säga farväl till kapacitetsplanering.

Sömlös integration med eDiscovery
Code42 API gör det enkelt att integrera slutanvändardata i ert eDiscovery-system, så att dataintegritet och autenticitet hålls intakt.

Länkar

Administrativa resurser Code42 Legal Hold Steg för steg »

Code42 Enterprise Discovery »


Dela denna artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail