Kurser

Produktivitet handlar mycket om att behärska de verktyg vi använder och det finns goda förutsättningar att bli mer produktiv genom att bättre lära sig behärska de verktyg vi använder. Därför erbjuder vi kurser!

Stacks Image 41

CrashPlan PROe Partner Certification Training

3-dagars certifieringskurs avsedd för återförsäljare med fokus på CrashPlan PROe och som har som mål att erbjuda CrashPlan PROe som en molntjänst såväl som lokal backup lösning.
Efter kursen kommer du ha en djuplodande förståelse för hur du kan implementera CrashPlan PROe i olika miljöer, göra anpassade installationer, hantera verifiering mot katalogtjänster och RADIUS samt underhålla en CrashPlan PROe Server som en molntjänst.

Kursen omfattar:


 • Bygga avancerade backuplösningar med CrashPlan PROe.
 • PROe Server - Installation och konfiguration
 • Sätta upp PROe Server i Enterprise miljö med flera servrar / flera destinationer.
 • Integration med befintliga katalogtjänster.
 • Hantera användare - inställningar och grupper.
 • Styra användares roller och behörigheter.
 • Installation av användare från central plats.
 • Anpassa och skräddarsy klienten för organisationen.
 • Utföra underhållsarbete som seedning, migrering av backupdata, databasdumpar etc.
 • På ett effektivt sätt underhålla och supportera CrashPlan PROe.

Anmäl dig här

Stacks Image 42

Kerio Connect Pertner Certification Training - Teknik

1 dags certifieringskurs för återförsäljare som skall certifiera sig att bli Kerio Connect Partner.
Efter kursen kommer du ha en omfattande förståelse för hur du installerar, konfigurerar och underhåller en Kerio Connect Server. Kursen ger dig också information och genomgång av konfigurering av Mac- såväl som Windowsklienter samt mobila enheter.

Kursen omfattar:


 • Installation av Kerio Connect och vad som krävs för att få e-post till och från servern.
 • Konfiguration av tjänster.
 • Integration med befintliga katalogtjänster.
 • Hantera användare - inställningar och grupper.
 • Styra användares behörigheter.
 • Effektiva regler för SPAM-hantering och antivirus-funktion.
 • Integration av klientprogram samt mobila enheter.
 • Backup och arkivering.
 • Genomgång av Kerio Connects loggar.
 • På ett effektivt sätt underhålla och supportera Kerio Connect Server och klienter.

Anmäl dig här