De produkter vi representerar och marknadsför kan alla erhållas som elektronisk leverans.
Som ett led i vår strävan att vara så miljövänliga som möjligt har vi varit pionjärer inom denna verksamhet.
Stacks Image 43

VAR BESTÄLLER JAG?

Då du köper produkter som CrashPlan PRO Server, Kerio Connect och Kerio Control kräver dessa klient/server-produkter ofta en mycket god nätverks- kommunikation- och datakunskap för att fungera på bästa sätt. Om ni inte har egna resurser för detta rekommenderar vi att ni använder någon av de konsulter som har stor erfarenhet av att installera och underhålla dessa produkter.
Om du saknar konsult/återförsäljare går det bra att beställa uppgraderingen i vår webshop.

Konsulter och återförsäljare
Här finner du de konsulter och återförsäljares har personal som genomgått certifieringsutbildning på CrashPlan PROe och Kerio Connect.

Uppgraderingsinformation
Här finner du information om hur du uppgraderar respektive produkt.

Support och underhållsavtal
Här finner du information om villkoren för uppgradering och support för CrashPlan PROe och Kerio Connect.