Moreware AB | Smarta tips för smarta produkter

Förenkla livet för distansarbetare? Fokusera på deras data!

Ett mardrömsscenario för IT-avdelningen: Finanschefen arbetar utomlands med en viktig, tidskritisk affär. En sen kväll arbetar hon med dokument runt affären, då ett spillt glas vatten plötsligt ställer allt på ända. Hennes dator är rökt, alla dokument förlorade. Vilka alternativ står till buds? Hur kan du se till att finanschefen får tillbaks kritiska dokument? Snabbt? När hon befinner sig i en helt annan del av världen?

Ett driftstopp för distansarbetare är dyrt
Det är inte bara chefer som är ute och reser som gör att IT-avdelningen sover dåligt. 75% av kontorsanställda arbetar regelbundet på distans, och var tredje befinner sig borta från kontoret större delen av sin arbetstid. Inom alla verksamheter intar dessa mobila användare allt viktigare roller, och när de förlorar, förstör eller på annat sätt hoverar sin laptop blir konsekvenserna förödande.

“Konsulter” — Varje timme som förloras är en förlorad debiterbar timma.

“Säljteam” — Driftstopp kan hota affärer och framtida intäkter.

“Utbildare och teknisk support” — Servicen avbryts pga driftstopp och kan skada relationer till kunder och samarbetspartners.

“Hemarbetare” — Stillestånd är produktivitetshämmande och kan bli väldigt kostsamt då allt fler organisationer har många anställda som arbetar hemifrån.

Fjärråterställning väcker dig från mardrömmen
Olyckor händer, och de är vanligare bland anställda som arbetar utanför kontoret, men de behöver inte leda till förlorad produktivitet och förlorade affärsmöjligheter. I mardrömsscenariot jag beskrev ovan använde sig IT-avdelningen av Code42 för att återställa alla dokument till finanschefens nya dator. Det tog inte mer än ett bra timmar, från IT-avdelningen till hans dator i en annan världsdel.

Andra Code42-kunder har gått ett steg längre och infört återställning via självservice. Det innebär att distansarbetare inte behöver vänta på hjälp från IT, och IT kan fokusera på andra uppgifter.

Att maximera produktiviteten för distansarbetare innebär att fokusera på deras data
Idag inser företagsledningar att det finns stora fördelar med att investera i fjärranvändare och deras produktivitet. Det finns mycket att tjäna på att lägga tid och pengar på säkra distansuppkopplingar och digitala tillgångar. Alltför många glömmer då bort att säkra de digitala tillgångar som distansarbetare skapar — dokument och filer som inte kommit in på kontoret ännu. Eftersom allt mer produktivt arbete sker utanför det traditionella kontoret, kan man inte låta denna data befinna sig utom kontroll och utan backup.

Sex viktiga tips för organisationer med distansarbetare
Ta del av vår nya Vitbok om hur klientfokus utgör en kraftfull grund för att möjliggöra och stödja användare oavsett plats och tid.

Läs pdf:en här »


Dela denna artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail