Moreware AB | Smarta tips för smarta produkter

Code42 Molnbackup i EU och GDPR

Allt sedan vi började arbeta med att erbjuda backuplösningar under 90-talet har frågan om att ha backup:en utanför kontoret varit en viktig fråga. På den tiden, när vi hade band backup, fanns det olika innovativa lösningar. Någon kund berättade att någon på kontoret tog med sig ett eller flera backupband varje kväll, en annan kund lade sitt backupband på brevlådan så att det skickades till kontoret nästa dag – strategi som var genial och fungerade på den tiden som det fanns brevlådor överallt och man kunde lita på att posten alltid kom fram i tid.

Under 2000-talet har möjligheten med lagring av data i molnet blivit ett allt bättre alternativ, och Code42 har varit en av pionjärerna. Redan 2004 började Code42 erbjuda backup till molnet i USA och man har sedan dess byggt detta med datacenter runt om i världen. För oss som befinner oss inom EU finns idag två datacenter – ett i Amsterdam och ett i Dublin, och man kan välja att ha backup till ett eller båda dessa datacenter. Organisationer som inte har någon lokal backup har en stor fördel av att just kunna ha dubbla backup:er i molnet, eftersom vi alltid förordar att man skall ha två backup:er och ett original.

Idag kan vi erbjuda tre typer av backup till Code42:s backupmoln, och samtliga erbjuder backup helt utan begränsningar på storlek, antal filer och typ av filer;

Ni som har egen Code42 CrashPlan-server kan köpa till molnbackup.

Ni som inte vill ha någon egen server kan erhålla en backupserver som helt och hållet huseras i Code42:s moln.

Ni som har en mindre mängd datorer som skall säkerhetskopieras till Code42:s moln, kan säkerhetskopiera enstaka datorer till crashplancenter.com.

De olika varianterna av backup beskriver Code42 här, och information om crashplancenter.com finner du här.

En annan finess med Code42:s backupmoln i Europa är att det helt och hållet uppfyller EU:s krav på GDPR – så att du kan vara helt trygg i att använda det utan att för den skull bryta mot GDPR. Ta gärna del av Code42:s dokument om GDPR här.

Till sist – hör gärna av dig till oss för att erhålla en offert på Code42 molnbackup.

 


Dela denna artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
2017-12-22