Kerio WinRoute Firewall

Kerio Control - Brandvägg, användarkontroll och intrångsskydd i ett

Kerio lanserar en uppdatering av Kerio WinRoute Firewall och passar samtidigt på att döpa om den till Kerio Control, för att förklara fokus på produkten - total kontroll av nätverkets kommunikation med omvärlden.
Läs mer...

Kerio WinRoute Firewall med nytt webfilter

Tillägget till Kerios mjukvarubrandvägg har förbättrats så att det blir enklare att se till att anställda inte besöker på hemsidor som inte har med arbetet att göra eller tidsbegränsa tid då man kan uppdatera FaceBook och liknande sociala media.
Läs mer...