Crashplan

CrashPlan PROe 3.5.2 lanseras

I natt släppte Code42 en ny version ac CrashPlan PROe - version 3.5.2.
Blnad nyheterna finner vi en del buggfixar, samt:
  • Kontrollerad uppgradering av klienterna - dvs administratörer kan bestämma att uppgradera bara några enstaka klienter för att kontrollera funktionalitet och sedan styra när övriga klientert skall uppgraderas.
  • Stöd för Java 7 på CrashPlan PROe klient och server
  • Stöd för Retinaskärm i Mac OS X-klienten.
  • Nytt språkstöd - bland annat Norska och Danska.
  • Möjlighet att ställa in organisationsregistrering via CP_ARGS i CrashPlan PROe Windows-klient
Den fullständiga Release-historiken finns att läsa här.

CrashPlan PROe 3.5 lanseras med ny licenshantering

Ny licenshantering
I och med CrashPlan PROe 3.5 har Code42 ändrat licensmodell från att räkna enheter som säkerhetskopieras till att räkna användare.

För dig som redan är CrashPlan PROe kund innebär förändringen en mängd fördelar:
  • Tidigare upptog varje enhet 1 licens, och om en användare hade flera datorer eller använde CrashPlan PROe Mobile App behövdes en licens för varje enhet.
  • I och med version 3.5 upptar varje användare 1 licens, och varje användare kan ha upp till 4 enheter.
  • Detta innebär att en licens kan omfatta en användare som har 2 datorer, en smartphone och en platta*.

Code42 har publicerat en FAQ runt den nya licensmodellen - ta gärna del av den
här.

Den nya versionen innebär även att prissättningen har förändrats; kostnaden för årliga licenser är numera 525:- per användare.

Utvärderingskonto
En annan nyhet i version 3.5 är utvärderingskonto:
När du lägger till en ny användare kommer den nya användaren inte uppta en ny licens förrän efter 30 dagar. För er som är ISP innebär detta stora fördelar eftersom det blir enkelt att låta nya kunder prova på er CrashPlan PROe-tjänst utan att ni först måste ha köpt licenser för dem - speciellt viktigt då licenserna numera är årliga.

Seedning
Seedning är ett bra sätt att snabbt klara av den första backup:en, speciellt om du har stora datamängder som behöver säkerhetskopieras till en plats utanför det egna nätverket - det sparar både tid och bandbredd.
Med den nya versionen har det blivit mycket enklare att utföra seedning - pröva själv med hjälp av
den nya handledningen.

OBSERVERA!
I och med att du uppgraderar till version 3.5 så kommer den nya licenshanteringen att gälla omedelbart!
Samtliga licenser kommer ändras från att vara licenser per enhet till att bli licenser per användare, och det kommer inte längre finnas någon möjlighet att köpa licenser till version 3.4 eller tidigare.
Era ägda (Perpetual) licenser kommer fortsatt vara ägda efter konverteringen, och ni kommer fortsättningsvis betala underhållsavtal för dessa. Endast licenser ni köper från och med 29 januari kommer vara årliga licenser

Har du frågor?
Kontakta oss direkt så skall vi räta ut eventuella frågetecken.

Så uppgraderar du till CrashPlan PROe 3.5

Uppgraderingen från CrashPlan PROe 3.4.1 till 3.5 (3.5.1 är den aktuella versionens fullständiga beteckning) är endast en server-baserad uppgradering.
OBS! Uppgraderingen kräver att er server först är uppdraperad till version 3.4.1.x

Alla årliga och ägda licenser som köpts före den 29 januari måste vara installerade i er CrashPlan PROe-miljö innan ni uppgraderar till version 3.5. När ni väl har uppdraperat till version 3.5 kan ni inte längre lägga till licenser som köpts för tidigare versioner.

När ni väl har uppdraperat till version 3.5 kommer alla inmatade licenser konverteras till användarbaserade licenser. Konverteringen innebär att varje användare kan använda upp till 4 enheter per konto. Code42 har publicerat en FAQ runt den nya licensmodellen - ta gärna del av den
här.

De fullständiga uppgraderingsanvisningarna finns
här.

Ny snabbare och effektivare CrashPlan PRO

CrashPlan PRO har uppdaterats till version 3.08.2010 för samtliga plattformar; Windows, Linux, Mac, VMware och Solaris. Kunder med aktiva underhållsavtal kan uppgradera helt kostnadsfritt.

Läs mer...

CrashPlan PRO Uppdaterad

Klockan 17.00 idag släpptes en CrashPlan PRO uppdatering med flera välkomna nyheter.
Läs mer...

Kompatibilitet med Mac OS X 10.6 - Snow Leopard

Apple överraskade alla med att släppa Mac OS X 10.6 - Snow Leopard - redan idag, vilket har lett till en del kompatibiltetsproblem.
Läs mer...

Ny version av Crashplan Pro

Den 9 juli uppdaterades Crashplan Pro med ytterligare avancerad säkerhet. Den nya versionen introducerar möjligheten att säkerhetskopiera till flera servrar parallellt - tex backup till en server internt och till en server på internet.
Läs mer...